Mladí ochotníci se poprvé sešli 12.1.2015 v celkovém počtu 16 dětí od 10 do 15 let, pod vedením Hany Váňové v místní sokolovně. První zkoušky jsme se poznávali a zjišťovali vzájemné přednosti. Začali jsme pohádkou Dva tovaryši. Premiéra se uskutečnila 13.6.2015 na sokolovně. Po představení byli malí ochotníci slavnostně pasováni do řad divadelníků. Repríza proběhla týden na to 19.6.2015, taktéž na sokolovně v Lípě.
Další hra v pořadí O líné babičce, premiéra 17.9.2016 v nové sokolovně. V červnu 2016 jsme se s touto hrou zúčastnili Hvozdenského měšce, kde jsme se umístnili na krásném druhém místě. Obdrželi jsme cenu za nejlepší výtvarné zpracování a cenu dospělého diváka.
V lednu 2017 jsme začali zkoušet hru, s vlastním scénářem My jsme Valaši. Po náročných zkouškách ve valašském nářečí, jsme se 7.4.2018 premiérově předvedli divákům.