Premiéra: 20. 12. 2014

Za lesy hlubokými a kopci oblými se rozkládá půvabná česká kotlina. Kromě obyvatel počestných a pracovitých tu ale bydlí také loupežníci. Nejhorší z nich, starý raubíř Lotrando, si pro samé obírání pocestných málem ani nevšiml, že mu z jeho syna vyrostl pěkný, ale nevzdělaný mladík. Pošle proto mladého Lotranda do kláštera, aby se mu tam dostalo řádného vychování. Z chlapce, který dosud rostl jako dříví v lese, se mezi mnichy stane jemný mladý muž. Jako poslušný syn pak svému umírajícímu otci slíbí, že řádně převezme jeho řemeslo. Když se duše starého arcilotra konečně odebere do pekla, nastanou mladému Lotrandovi těžké chvíle: jako slušně vychovaný člověk není schopen obrat ani toho nejobyčejnějšího kupčíka. Ještěže potká drvoštěpa Drnce, který se s ním rozdělí o kus chleba s tvarohem… S fortelným dřevorubcem Drncem se Lotrando dostane také do daleké Solimánie. Tam už dlouhou dobu shánějí pravého studovaného doktora. Člověka, který má před jménem lékařskou slabiku „Dr.“.
Jedině takový muž prý – alespoň podle světaznalého cesťáka pana Lustiga – by mohl vyléčit jejich stonavou princeznu Zubejdu, nad níž se sultánovi Solimánovi bolestně svírá jeho široké otcovské srdce. Jenže drvoštěp Drnec, přestože má u jména hned dvě slabiky „dr.“, o opravdické medicíně nic neví a nad hlavami vážených hostů z Čech se začnou stahovat černé mraky. Princezna však projeví nečekaný zájem jak o pěkného drvoštěpova pomocníka, tak i o přitažlivý zvyk, podle něhož si zamilovaný muž bere za manželku pouze jednu vyvolenou ženu. V sultánově paláci je naštěstí také hodná krajanka La Mad, která dobře ví, co vlastně Zubejdě schází: slunce, vzduch a to třetí souvisí už přímo s mladým Lotrandem…

__________

Scénář: Zdeněk Svěrák, Karel Smyczek
Hudba: Jaroslav Uhlíř
Texty písní: Zdeněk Svěrák
Režie: Nikola Balajková
Scéna, foto: Kristýna Váňová
Kostýmy: Aneta Balajková
Masky: Hana Elšíková
Rekvizity: Lenka Tylajková
Nápověda: Ludmila Mikesková
Režijní konzultace: Josef Válek
Světla: Jiří Skula
Zvuk: Zdeněk Hrbáček
Grafická úprava: Marcela Otépková
Stavby: Matěj Štach, Ondřej Janalík, Alexandr Kostovský
Technické zázemí: Marek Mikeska

Hrají:
Lotrando: Ondřej Kmenta
Zubejda: Helena Doleželová
Drnec: David Trunkát
Lustig: Tomáš Otépka
Převor, Sultán Solimán: Roman Mazal
Starý Lotrando: Ondřej Janalík
Vincek, Hálí: Václav Šimek
Zelí, loupežník, mnich: Jan Černý
Belí, loupežník, mnich: Michal Kořének
Loupežník, mnich: Matěj Hrbáček
Smrtka, kupčík, šarlatán: Stanislav Liška
Drncová: Alena Zámečníková
Sestra Anna: Tereza Brůzlová
La Mad: Jiřina Turečková
Maceška: Julie Křivinková
Muezin: Nikola Balajková
Kupčík: Lukáš Kruťa
Vypravěč: Jindřich Krč

Dála hrají:
Pavel Balajka, Veronika Otépková, Cecílie, Josef a Alena Janíčkovi. Adéla Krčová, Stanislav a Soňa Krčkovi, Libor a Marie Opluštilovi

__________

Matěj Hrbáček, Jan Černý, Michal Kořének (loupežníci)
Jan Černý (Zelí), Václav Šimek (Hálí), Michal Kořínek (Bélí), Roman Mazal (sultán)
Roman Mazal, Jan Černý, Michal Kořének, Pavel Balajka, Stanislav Krček, Matěj Hrbáček (mniši) a Ondřej Kmnta (Lotrando)
Nikola Balajková (mulezín)
Ondřej Kmenta (Lotrando)
Cecílie Janíčková, Tereza Brůzlová (sestra Anna), David Trunkát (Drvoštěp) a Alena Zámečníková (drvoštěpova žena)
Václav Šimek (Hálí), Helena Doleželová (Zubejda), Roman Mazal (sultán), David Trunkát (Drvoštěp), Ondřej Kmenta (Lotrando), Jiřina Turečková (La Mad)
Michal Kořének (Bélí), Ondřej Kmenta (Lotrando), David Trunkát (Drvoštěp), Jan Černý (Zélí)
Helena Doleželová (Zubejda) a Jiřina Turečková (La Mad)
Helena Doleželová (Zubejda) a Ondřej Kmenta (Lotrando)
Tomáš Otépka (Lustig) a David Trunkát (Drvoštěp)
Ondřej Kmenta (Lotrando) a Helena Doleželová (Zubejda)
Teraza Brůzlová, Tomáš Otépka, Ondřej Kmenta, Helena Doleželová, Roman Mazal, Jiřina Turečková, Stanislav Liška, Alena Janíčková, Stanislav Krček, Adéla Krčová, Soňa Krčková, Julie Křivinková, David Trunkát, Alena Zámečníková, Václav Šimek, Michal Kořének, Jan Černý, Cecílie Janíčková, Josef Janíček, Marie Opluštilová, Libor Opluštil, Pavel Balajka