Historie…

psal se rok 2013 a v tom to roce vznikla myšlenka obnovit ochotnické divadlo, která vzešla z potřeby navázat na tradici Lipského divadelního odboru, který v Lípě působil do roku 1963. Po rovných 50 letech, na jaře roku 2013 se Nika Balajková a Ondra Janalík pokusili najít pár nadšenců z okruhu svých přátel a 25.4.2013 se konala první čtená zkouška Pohádky ze mlejna, v pohostinství U Kubínů.
Jelikož Lípa neměla k dispozici sál s jevištěm, hrané zkoušky probíhaly na Sokolovně. Oponu a konec jeviště značila jen papírová páska nalepená na podlaze.
Termín premiéry 14.12.2013 se záměrně posunul do adventu, kdy není tak frekventované využití tělocvičny. Týden před premiérou jsme si postavili (paletové) jeviště a upnuli oponu, která byla sešita ze sbírky látek, které darovali občané Lípy.
Zájem o představení po 50 letech byl v Lípě obrovský. Premiéra byla během jednoho dne vyprodaná, stejně tak další tři reprízy.

Děkujeme všem, kteří přispěli k obnovení ochotnického divadla v Lípě, zejména bývalým členům divadelního odboru TJ Sokol Lípa, díky nimž jsme mohli navázat na ochotnickou tradici, která má v Lípě svou slavnou historii.